Bệnh tăng nhãn áp là gì?

Bệnh tăng nhãn áp là một nhóm bệnh với đặc điểm là teo thị giác và khiếm khuyết thị giác là những đặc điểm chung, và bệnh lý tăng nhãn áp là yếu tố nguy cơ chính của bệnh. Mức độ cao của nhãn áp và khả năng chịu đựng của thần kinh thị giác … Xem thêm